Maren van Emonwald

Met potten en pannen is alles in kruiken en kannen

door Sjoerd T.

Uitgeput (maar niet voldaan) zijn Victoria, Thorsten en Richard midden in de nacht aangekomen in Forbeke. Met hun laatste krachten slepen zij zich naar herberg “Het Onbeschreven Hart” en vallen zij, na onheus bejegend te zijn door de waardin, in een diepe slaap om hun krachten terug te krijgen.

 

Tegelijkertijd schrikt de achtergelaten Hana op, en bemerkt dat zij zich bevindt in een stoffig landschap. Een diepgele zon staat aan de hemel en de lucht trilt van energie. Vanaf de stoffige horizon doemt een bouwwerk op, het blijkt, nadat de contouren zich duidelijk maken, de bibliotheek van de orde van de Gouden Griffel te zijn. Hana voelt twee handen op haar schouders. “Hana, deze reis om de krachtigste monnik ooit te worden, wil je dit nog steeds voortzetten?” wordt zachtjes in haar oor gefluisterd. “Jazeker”, antwoordt zei, “tot nu toe heb ik alle opdrachten uitgevoerd en merk ik dat m’n krachten sterker worden”. “Uitstekend”, antwoordt de onzichtbare gestalte. “Breng mij de vrouw die jullie zoeken, en wij zullen je helpen je doel te bereiken”. Plots doemen de silhouetten op van Hana’s reisgenoten Richard, Thorsten en Victoria. Victoria steekt haar hand uit, en Hana pakt deze aan. De beide andere reisgenoten verdwijnen. “Hmm, onverwachts…” mompelt de gestalte.

Alles wordt donker en plots… bevindt Hana zich in een donkere kelder, met op haar schoot een naakte man, met een ENORME erectie. Verward gooit Hana hem van zich af, en na afgerekend te hebben met de eigenaar van dit establishment verlaat Hana “De Rotte Appel”, om op zoek te gaan naar haar reisgenoten.

 

Ondertussen staat op het plein voor “Het Onbeschreven Hart” de lokale avonturier-in-spé Fivin. Hij maakt een praatje met de waardin en betreedt de herberg. Uit de slaapvertrekken komen Thorsten en Richard enigszins katerig naar beneden. Daar treffen zij Hana aan die net aan het ontbijt zat. De gebeurtenissen worden uitgewisseld en Fivin luistert aandachtig vanaf de bar. Hij vat de koe bij de horens en biedt de avonturiers koffie aan en besluit zich bij het gezelschap te voegen aangezien ook hij op zoek is naar Eloise Burnet. Hij biedt aan hen naar de lokale kapitein te brengen om haar bevindingen rondom de verdwijning te delen. Bij de kapitein krijgt het gezelschap inzicht in het rapport. Ook krijgen zij de namen van enkele personen die als verdacht zijn aangemerkt tijdens het onderzoek, te weten: Erhart Haas, Morits Winkler en Geras Overpaling. Verder blijkt dat er nogal het een en ander te doen valt m.b.t. de lokale hulpvoorziening, het quest log vult zich gestaag.

 

Na ontvangst van dit rapport besloten Richard en Fivin dit wat uitgebreider te bestuderen onder het genot van een kopje koffie. Thorsten en Hana begeven zich naar het curiositeitenkabinet van Vanderloo te begeven, om de Schultschein van Thorsten in te wisselen. De dwerg die dit runt vertrouwt het allemaal maar half-half, maar Schult macht Schult en Thorsten ontvangt een soort sneeuwglobe met daarin een miniatuurkrab, de zogeheten Lovinquox.

 

Voorzien van informatie en een krab, besluit de party het huis van Eloise te gaan onderzoeken. De wachter die erbij staat is weinig behulpzaam, maar legt ze ook geen strohalm breed in de weg. Ze treffen een compleet overhoop gehaald donker huis aan, met een geheimzinnige boekenkast met een plakkaat in Draconisch wat leest: “Geef mij je pantser, maar wel in proportie.”. Deze puzzel laten we even voor wat het is. In de achtermuur zit een deur naar een tweede kamer. Met zijn nobele rogue skills maakt Richard de deur open. Thorsten dendert naar binnen en plots…

 

FIGHT! De rattenkoning van Forbeke valt onze dappere avonturiers aan m.b.v. zwermen ratten. Al gauw moet Hana het loodje leggen, en even lijkt het alsof een dappere actie van Fivin het einde betekent wanneer Thorsten in slaap wordt gesust als door een magische kracht. Maar uiteindelijk met veel elbow grease weet men de rattenkoning te verslaan!

 

Bij gebrek aan clues om door de boekenkast te komen besluiten we bij de buurvrouw te gaan kijken, wat zit er in hemelsnaam achter die kast?! Een heerlijk pompoensoepje later en een gebruiken wijnglas… eh, antieke schaal, vertrekken we terug naar het huis van Eloise. Fivin weet op onverwachte wijze de schaal te repareren. En zodra we de schaal op de boekenplank plaatsen schuift de kast opzij. Een trap naar een donkere kelder is alles wat te zien is…

 

And on that bombshell… FIN

Comments

SandyShades

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.